Sayfalar

29 Eylül 2008 Pazartesi

NEVİDE GÖKAYDIN

NEVİDE GÖKAYDIN
Selanik 1923 doğumludur. İlkokul tahsilini, Edirne, Alience Français’de, Fransızca olarak, tamamladı. Cağaloğlu Kız Ortaokulu’nda eğitim görürken, buradaki resim öğretmeni, değerli sanatçı, Feyhaman Duran ve eşi Güzin Duran, kendisini resim sanatına yönlendiren isimler oldu. Çapa Kız Muallim Okulu’nda, eğitimini tamamladıktan sonra, kısa bir süre, Güzel Sanatlar Akademisi, Çallı Atelyesi’de çalıştı. Daha sonra, Gazi Eğitim Enstitüsü’ne geçerek, Resim Bölümünden mezun oldu. Göreve, kendi isteği üzerine, Savaştepe Köy Enstitüsü’de, başladı. Bunu takiben, sırasıyla Kızılçullu Köy Enstitüsü ve İstanbul Resim Semineri’nde görev yaptıktan sonra, Gazi Eğitim Enstitüsü, Resim Bölümü’ne, öğretmen olarak atandı (1951).

1958 yılında, British Council’den kazandığı üç yıllık bursla, İngiltere’de, Bath Academy Of Art’a gitti. Burada, bir yıl süre ile, yaptığı lisans üstü çalışmada, Gravür dalında, Prof.Henry Cliff; Kumaş baskı dalında Prof. Stephen Russ; Seramik dalında Prof. James Tower; Litografi dalında Prof. Clifford Ellis ile çalıştı. Bu dönem içinde, davet edildiği çeşitli, ilk okul ve sanat okullarında, eğitim ve öğretim metodlarını inceledi ve konuşmalar yaptı. Bu konuşmalarında, Türkiye’de hazırladığı, film şeritlerini (İstanbul’un zaptı, Kurtuluş Savaşı, Kaz Çobanı ve Taçlı Yılan, Nasreddin Hoca’nın, ‘Ye Kürküm Ye’ hikayesi gibi) sınıflara göstererek, Türkiye’yi tanıttı.
Aynı dönemde, ICI (Imperial Chemical Industry) Boya Sanayii’nin, Manchester’deki bölümünde, boya kimyası üzerinde araştırmalar yaptı. Bu araştırmalarının ürünlerini, Türkiye’ye döndüğünde yazdığı, “Yaratıcı Kumaş Baskı Teknikleri” adlı, Gazi Üniversitesi tarafından basılan, kitabında toplamıştır. Univercity of London, Institute of Education’da, bir seri konferansa katıldı. Akademideki çalışmaları, Okul tarafından satın alınarak, hem okulda, hem de, Londra’daki galerilerde sergilendi. 1967 yılında, ikinci kez İngiltere’ye gitti. Londra’da, Central School of Art and design’da, Hornsy Collage’da ve Literary City School’da, Gravür ve litografi dallarında Prof.Kestelman; tahta baskı, linol baskı ve kumaş baskı dallarında Prof. Vernon Mills ile detaylı çalışmalar yaptı. Akademilerdeki Sanat Eğitimi çalışmalarını inceledi. Aynı yıl, okullarda ürettiği çalışmaları ile, Londra’da, Hilton Oteli salonlarında, bir kişisel sergi açtı. Bu sergideki eserlerinden bazıları Gülbenkyan tarafından satın alınmış, halen, Gülbenkyan Vakfı’nın, Portekiz’deki merkezinde sergilenmektedir.
Bu çalışma döneminde, Cambridge Üniversite’si, ‘Jesus Collage’ tarafından, 24 Temmuz 1967 tarihinde, düzenlenmiş bulunan, “Türk Sanatı Üçüncü Uluslararası Kongresi’ne” davetli olarak katılmıştır Türk Kültür Ateşeliği aracılığı ile, bu kez de, İngiltere’de, çağdaş eğitimin, öncü uygulayıcıları olan ‘Modern School’ları gezerek incelemelerde bulundu. Ayrıca, ‘Öğretmeni İş Başında Yetiştirici’ kursları da, takip etme fırsatını buldu. 1969 yılında yurda döndü. Nevide Gökaydın, 1941 yılından günümüze kadar süren ve halen devam etmekte olan, uzun çalışma yaşamında, birbirine paralel olarak yürüttüğü sanatsal ve mesleki faaliyetleri üç grupta toplanabilir;
Sanatsal çalışmaları,
Mesleki çalışmaları,
Mesleki çalışmalarına yardımcı faaliyetleri ve diğer etkinlikleri.
Sesleniş

Programlar, biyografiler yararlı aktiviteyi ve sonuçları tam olarak açıklayamaz. Bu nedenle, kısa bir değerlendirme ile, yarar ve amaçları netleştirmek istiyorum. Bilgi ve kültürün, toplumun yaşam temelini oluşturduğunu unutmayalım. Yurdumuzun geleceği ve kaderi, gençlerimizin, yazıda açıklanan kaynaklarla, doğru eğitim ve yetişkin öğretim üyeleri aracılığı ile zihinsel beslenmelerine bağlıdır. Yukarıda açıklanan, “çağdaş” ve “doğru eğitim” yetişkin eğiticiler aracılığı ile, gencin ulaşacağı AKIL POTANSİYELİ, yurdu, mutlaka ileri bir düzeye ulaştıracaktır. Çağdaş değerler ile, iyi yetişmiş bir gençlik, işbirliğinin de önemini bilecektir. Bu beraberliği de bilerek , isteyerek sağlayan, yine bu gençlik olacaktır. Eğitimci olarak, yıllarımı paylaştığım, yakından tanıdığım, değerli öğrencilerimde ve bütün Türk Gençliğin’de, bu gücün var olduğunu biliyor ve onların oluşturacağı toplumumuza inanıyorum.
Nevide GÖKAYDIN