Sayfalar

3 Şubat 2012 Cuma

Şamanizm Nedir?


A-2

Şaman kelimesinin kökeni “manjutungisce” den gelmekte anlamı ise "sıcak ve ateşle calışan"dır.

Şamanlık eski çağ ve orta çağda Orta ve Kuzey Asya’da ortaya çıkmış,buralardan Endonezya adalarına kadar yayılmıştır.

Kafkasya, Hindistan, Çin, Japonya, Malezya, Polinezya, Avustralya, Büyük Okyanus adaları, Alaska, Grönland, İzlanda, Kuzey Amerika, Guyana, Amazon Bölgesi ve Afrika’nın birçok yerinde rastlanmaktadır.


And dağlarındaki Laika Şamanları

A-1Şamanlar İnka döneminden önce Güney Amerika’da yaşıyorlardı. Rivayete göre 30.000 sene önce Himalaya Dağları’ndan Avrupa kıtasına gelmişler, oradan da Kuzey Amerika’ya ulaşmışlardır. Ancak göçleri Güney Amerika’ya kadar devam etmiştir. Bir başka lakapları da "Güneşin Çocukları"dır.

Laika’lar enerji şifacılığının (tıbbının) ustasıydılar. Bu, tedavinin yani şifanın veya transformasyonun bir şeklidir. Bir başka deyişle, bu, simyacının değersiz metalleri altına çevirmesi gibi, mitolojik anlamda bizim işimize yaramayan enerjilerin işimize yarayan hale gelmesidir. Güney Amerika kıtasının İspanyol’lar tarafından fethinden beri sonra And Dağları’nın tepelerine doğru çekilmiş ve orada 500 yıl saklanmışlardır. Enerji şifacılığının bilgeliğini ve bilimini yanlarında götürmüş ve muhafaza etmişlerdir. Bu muhafaza bilginin belli bir zaman sonra uyandırılması içindi. A-4Bu o zaman biliniyordu; ama kilise ve engizisyoncular tarafından bulunamadılar. Bu dönem kehanetleri yerine gelene kadar sürdü. Yaklaşık 50 yıl önce kutsal dağlarından aşağıya indiler. İnsanlar tarafından "Uzun zaman sizi bekledik!" cümlesiyle karşılandılar.

Zamanı geldi artık. Kehanetler yerine geliyor. 1980’li yıllardan beri enerji tıbbının bilgileri yeniden öğretiliyor. Her şey Florida Eyalet Üniversitesi’nden Profesör Dr. Alberto Villoldo’nun bir inceleme gezisi için Amazon’lara gitmesi ile başladı. Amaç, bilgileri araştırma laboratuarlarındakilerin ötesine taşımaktı. Düşündüğü ve aktardığı "daha fazlası olmalı" dediği, aradığı, izlenemez fakat değerli şifacılardı: "Laika Şamanları".

Kitaplarından biri onun orada yaşadıklarını anlatıyor: "Dance of the Four Winds" (Dört Rüzgârın Dansı) Yazar Alberto Villoldo ve co. yazar Erik Jendresen.

Şaman ustası Antonio Morales 25 yıl muhtelif Laika erkek ve kadınlardan "staj" gördü. Onlarla birlikte en eski bilgileri toparladı ve 20 yıldan fazla bir süre içerisinde yeniden birleştirdi, bizim değimimizle batılı Dünya’ya öğretmek için. And Dağları’nın şamanları batılı insanların bu eski tıbba dokunmalarını, yaymalarını ve bununla yaşamalarını zaten çoktan kararlaştırmışlardı. Okulun adi "Healing the Light Body School" (Işık Vücudunu Şifaya Ulaştırma Okulu) "Four Winds Society Foundation" (Dört Rüzgâr Derneği Vakfı).

Dünyanın muhtelif ülkelerinde şu anda birçok fazla okul var. Şamanların rüyası gerçekleşti. Birçok erkek ve kadın var bu bilgileri bugün kullanan, öğreten ve Dünya’nın ve insanların iyileşmesini sağlayan. Bizler iyileşmiş ışık saçan varlıklar olarak Dünya’da dolaşırsak, kendimizi, Dünya’mızı ve etrafımızdakileri de ışığımız ile aydınlatabiliriz.

Her Kültürde ve her gelenekte benzeri veya aynı teknikler vardır şifacılıkta. Hiç önemli değil, Mayalar, İknalar, Hopiler, Lakotalar, Aborginler, Sibiryalı şamanlar, Maoriler, Dogonlar veya Avrupalı kültürler… Nereden gelirsek gelelim, hangi inancın, hangi milletin rahminden Dünya’ya gözlerimizi açarsak açalım, bizi Toprak Ana’ya olan sevgimiz, Büyük Ruh’a olan aşkımız bağlıyor: oluşumun en temel gücü. Doğa ile uyum içinde yaşıyorsak, hayatı seviyor ve Dünya’yı koruyorsak, o zaman kutsal ve güçlü yoldayız. Bir şaman olsak da olmasak da. Bu yolu herkes yürüyebilir. O zaman kutbumuz şifa. Sadece bizim için değil, Dünya için de. Çünkü her şey bir ve tek.

Bu yolda tek başımıza değiliz. Bizler herzaman korunuyoruz.

In Lak’ech Ala K’in

http://www.felisar.com/tr/samanizm